utorak, 27. rujna 2011.

Razlike između intraneta i ekstraneta te Interneta i interneta


  • Intranet je bilo kakva unutarnja mreža računala neke tvrtke koja funkcionira na način sličan internetu jer koristi iste prokotole,mrežnu povezanost i mogućnost komunikacijskih sustava. On može biti zamjena za lokalnu mrežu, povezivati više lokalnih mreža ili pak biti zamjena za rasprostranjenu mrežu i povezivati lokalne i rasprostranjene mreže. Bitna je činjenica da intranet predstavlja klijentsko-poslužiteljsku arhitekturu.
  • Intranet mreže razlikuju se od ekstranet mreža po tome što se one prvenstveno odnose na zaposlenike neke organizacije dok ekstranet karakterizira dostupnost i klijentima, dobavljačima, suradnicima ili drugim ovlaštenim strankama. Dakle,ekstranet je oblik povezivanja računalnih mreža dvaju ili više zasebnih poslovnih sustava koji čine stanovitu poslovnu skupinu. Kroz njega kompanije mogu slati poruke sigurnijim kanalima klijentima ili im omogućiti korištenje dijela svog intraneta.
  • Internet je jedna jedinstvena dostupna globalna podatkovna mreža , a internet je i  bilo koja druga globalna mreža.


2 komentara: